ADR školenie vodičov (podlimitná preprava / obmedzené množstvo)

Každý vodič, ktorý prepravuje nebezpečné veci v malom množstve alebo v malých obaloch musí absolvovať preškolenie bezpečnostným poradcom.

školenie

ADR školenie vodičov (podlimitná preprava / obmedzené množstvo)

9

Komu je určené: každému, kto prepravuje nebezpečné veci v režime podlimitnej prepravy alebo v obaloch určených na maloobchodný predaj.

9

Rozsah: 1 – 3 hodiny ( v závislosti od zloženie skupiny účastníkov školenia)

9

Obsah: obsah školenia je prispôsobený zloženiu skupiny účastníkov školenia

9

Kvalifikačné predpoklady: žiadne

9

Podmienky účasti na školení: žiadne

9

Platnosť osvedčenia: max. 2 roky (v závislosti od platnej dohody ADR)

9

Termíny školení: dohodou, v prípade záujmu o školenie nás kontaktujte na: info@cmstrend.sk

9

Cena: 72 € s DPH / osobu

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MDVRR SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

07.-10.06.2022

15.-18.08.2022

20.-23.09.2022

 

2. Žilina:

17.-20.06.2022

15.-18.07.2022

27.-30.08.2022

23.-.26.09.2022

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka