Konferencia

Sympózium

ADR 2023

R

Dátum

27. – 28. Apríl

R

Poplatok

termín 27. – 28. 4. 2023
190,- € (bez DPH)
termín 28. 4. 2023
140,- € (bez DPH)

Ubytovanie nie je zahrnuté v cene sympózia. Je možné sa ubytovať priamo v rezorte Hanuliak;
cena jednolôžkovej izby 100 €,
cena dvojlôžkovej 120 €.

R

Registrácia do 24.4.2023

emailom na info@cmstrend.sk
online na www.cmstrend.sk

Témy Sympózia

27. 04. 2023
17:00 – 18:30
9
iADR – softvérová verzia Dohody ADR
Ing. Štefan Sabanoš, CMS TREND spol.s.r.o.
·prostredie aplikácie a jej využitie
9

Večerný raut

28. 04. 2023
09:00 – 15:00
9
Odpad vs. ADR
RNDr. Mária Škarbová, CMS TREND spol.s.r.o.
·princípy zatrieďovania odpadov pod UN čísla
·preprava odpadov vo výnimkách z Dohody ADR
·najčastejšie porušenia ustanovení Dohody ADR
9
ADR psychotesty pre vodičov
Mgr. Karol Kleinmann, SALVUS s.r.o.
·overovanie psychologickej spôsobilosti vodičov
z pohľadu dopravného psychológa
9
Nebezpečenstvo úniku chemických látok
doc. Ing. Michal Orinčák, Katedra verejnej správy a
krízového manažmentu, Akadémia Policajného
zboru v Bratislave
·chemické ohrozenie, chemická ochrana a ich
vyhodnotenie
·systém monitorovania a vyhodnotenia prepravy
nebezpečných látok na území SR
9
ADR 2023
RNDr. Mária Škarbová, CMS TREND spol.s.r.o.
·zmeny v Dohode ADR
9
Kontroly na cestách
mjr. Ing. Richard Kováčik st. referent špecialista,
oddelenie výkonu služby a dopravného inžinierstva
odboru Dopravnej polície Prezídia policajného
zboru SR
·priebeh kontrol v zmysle zákona 56/2012 v znení
neskorších predpisov
·kategórie porušení, sankcie a správne delikty
9
Vozidlá na prepravu nebezpečných vecí
Ing. Štefan Sabanoš, CMS TREND spol.s.r.o.
·ako sa z vozidla stane vozidlo na prepravu
nebezpečných vecí
·dovoz ADR vozidiel zo zahraničia a ich
registrácia na Slovensku
9
Systém výkonu školení a skúšania
vodičov ADR
Ing. Pavol Kohút, štátny radca, sekcia cestnej
dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva
dopravy SR
·systém skúšania
·zmeny v skúšobných otázkach 2023
Pre prihlásenie na konferenciu je potrebné vyplniť a odoslať formulár nižšie

Registrácia Sympózium 2023

Pridať ďalšiu osobu? *

Účasť na sympóziu *

Ubytovanie *

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MDVRR SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

11.-14.09.2023

16.-19.10.2023

06.-09.11.2023

2. Žilina:

09.-12.09.2023

13.-16.10.2023

10.-13.11.2023

01.-04.12.2023

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka