ADR školenie ostatných osôb

Každá osoba zúčastnená na preprave nebezpečných vecí musí byť školená vzhľadom k jej povinnostiam a zodpovednostiam.

školenie

ADR školenie ostatných osôb

9

Komu je určené: každému, kto manipuluje s nebezpečnými vecami akýmkoľvek spôsobom
– Skladníci
– Dispečeri
– Vedúci dopravy
– Osoby, ktoré balia / plnia nebezpečné veci
– Osoby, ktoré nakladajú / vykladajú nebezpečné veci
– Osoby, ktoré pripravujú prepravné doklady

9

Rozsah: 1 – 3 hodiny ( v závislosti od zloženie skupiny účastníkov školenia)

9

Obsah: obsah školenia je prispôsobený povinnostiam a zodpovednostiam účastníkov školenia

9

Kvalifikačné predpoklady: žiadne

9

Podmienky účasti na školení: žiadne

9

Platnosť osvedčenia: max. 2 roky (v závislosti od platnej dohody ADR)

9

Termíny školení: dohodou, v prípade záujmu o školenie nás kontaktujte na: info@cmstrend.sk

9

Cena: 60 € s DPH / osobu

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MDVRR SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

17.-20.01.2022

14.-17.02.2022

08.-11.03.2022

11.-14.04.2022

 

2. Žilina:

17.-20.12.2021

28.-31.01.2022

25.-28.02.2022

25.-28.03.2022

22.-25.04.2022

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka