Školíme viac ako 15 rokov

SPOLOČNOSŤ CMS TREND ZABEZPEČUJE ODBORNÉ ČINNOSTI V OBLASTI DOPRAVY A PREPRAVY NEBEZPEČNÝCH VECÍ OD ROKU 2003
Zopár slov o nás

Kto sme a čím sa zaoberáme?

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia Ministerstva dopravy SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a  školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

Zaoberáme sa právnymi normami, ktoré upravujú prepravu nebezpečných vecí po cestách (Dohoda ADR), po dráhach (Poriadok RID), po mori (IMDG Code) a letecky (Regulations IATA).

o našej činnosti

Hlavné predmety spoločnosti

9

školenie všetkých osôb zúčastnených na preprave nebezpečných vecí ADR/RID/IMDG Code

9

poskytovanie služieb externého bezpečnostného poradcu ADR, RID, IMDG Code a IATA DGR

9

činnosť spojená s výrobou a predajom učebných pomôcok

9

obchodná činnosť (predaj softvérového spracovania dohody iADR+, literatúry, výbavy ADR apod.)

kto u nás pracuje?

Tím špecialistov

Kolektív našich interných aj externých pracovníkov tvoria experti z oblasti prepravy nebezpečných vecí, ktorí sa dlhodobo profesne zaoberajú problematikou prepravy nebezpečných vecí, ako aj tím špecialistov, spolupodieľajúci sa na pravidelnom vydávaní slovenského znenia Dohody ADR.

Našou snahou je, podľa možností, čo najrýchlejšie riešenie požiadaviek zákazníka a poskytnutie kompexných služieb vrátanie kvalitnej prípravy jeho zamestnancov.

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

02.-05.09.2024

14.-17.10.2024

12.-15.11.2024

2. Žilina:

12.-15.07.2024

23.-26.08.2024

20.-23.09.2024

25.-28.10.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka