Externý bezpečnostný poradca

Bezpečnostný poradca je odborne spôsobilá osoba, ktorá má za úlohu navrhnúť postupy a činnosti spojené s prepravou nebezpečných vecí z hľadiska bezpečnosti a právnych predpisov.

Každá organizácia ktorá sa pri svojej činnosti podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu.

externý bezpečnostný poradca

Chcete túto agendu zastrešiť poradcom, ktorý sa preprave nebezpečných vecí venuje dennodenne?

9

Jedným z hlavných predmetov našej spoločnosti CMS Trend, s.r.o. je poskytovanie výkonu služieb externého bezpečnostného poradcu ADR, RID, IATA, IMDG Code na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu.

Našou snahou je, podľa možností, čo najrýchlejšie riešenie požiadaviek zákazníka a poskytnutie komplexných služieb vrátane kvalitnej prípravy jeho zamestnancov.

Tím našich špecialistov sa profesne zaoberá poradenstvom v oblasti nebezpečných vecí niekoľko rokov, a teda dokáže kvalitne zastrešiť kompletnú agendu v tejto oblasti vo Vašej organizácii.

9

Čo predstavuje výkon externého bezpečnostného poradcu :

– Nastavenie vnútropodnikových systémov a postupov v súlade s Dohodou ADR, Poriadkom RID, IATA alebo IMDG Code
– Kontrolná činnosť
– Odborná a poradenská činnosť
– Konzultačná činnosť
– Školenie pracovníkov prichádzajúcich do styku s nebezpečnými vecami na základe ich povinností a zodpovedností
– Vypracovanie výročnej správy
– Vypracovanie správ o mimoriadnych udalosti, ktoré môžu vznikať pri preprave nebezpečných vecí

9

Ak Vás zaujala naša ponuka externého bezpečnostného poradcu, neváhajte nás kontaktovať a spoločne nastavíme našu spoluprácu k Vašej spokojnosti. Cena výkonu externého bezpečnostného poradcu sa určuje vždy individuálne.

AUDIT spoločnosti z pohľadu prepravy nebezpečných vecí

Chcete túto agendu zastrešiť vlastným poradcom, ale obávate sa množstva otázok, ktoré sa vyskytnú pri nastavovaní postupov?

9

Chceli by ste rozšíriť Vašu obchodnú činnosť aj do oblasti nebezpečných veci a neviete ako správne a legislatívne nastaviť procesy a postupy vo Vašej organizácií?

9

CMS Trend s.r.o. ponúka vnútro firemný audit v oblasti prepravy nebezpečných vecí. Zistíme reálny stav v spoločnosti, nastavíme procesy, využijeme v plnej miere vyňatia z medzinárodných dohôd. Na Vás zostane už len vybrať toho správneho, ktorý absolvuje školenie za zlomkovú cenu a bude pokračovať v nastavenom systéme.

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

15.-18.04.2024

03.-06.06.2024

2. Žilina:

19.-22.04.2024

17.-20.05.2024

21.-24.06.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka