Cenník školení

Zoznam a cenník školení pre vodičov, bezpečnostých poradcov a ostatné osoby

ADR vodiči

Základné školenie
(kusová, voľne ložená preprava)276 € s DPH

Základné školenie + cisterna 330 € s DPH

Základné školenie + trieda 1 330 € s DPH

Základné školenie + trieda 7330 € s DPH

Obnovovacie školenie
(kusová, voľne ložená preprava)228 € s DPH

Obnovovacie školenie – cisterna240 € s DPH

Obnovovacie školenie – trieda 1240 € s DPH

Obnovovacie školenie – trieda 7240 € s DPH

Rozširovacie školenie
(cisterna, trieda 1 alebo trieda 7)156 € s DPH

* Cenník platný od 01.04.2023                           

Bezpečnostný poradca

Základné školenie ADR630 € s DPH

Obnovovacie školenie ADR480 € s DPH

Základné školenie RID 480€ s DPH

Obnovovacie školenie RID380 € s DPH

* Cenník platný od 01.04.2023                       

Ostatné osoby

ADR školenie ostatných osôb78 € s DPH

ADR školenie vodičov
(podlimitná preprava)78 € s DPH

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

02.-05.09.2024

14.-17.10.2024

12.-15.11.2024

2. Žilina:

12.-15.07.2024

23.-26.08.2024

20.-23.09.2024

25.-28.10.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka