Cenník školení

Zoznam a cenník školení pre vodičov, bezpečnostých poradcov a ostatné osoby

ADR vodiči

Základné školenie
(kusová, voľne ložená preprava)207 € s DPH

Základné školenie + cisterna253 € s DPH

Základné školenie + trieda 1253 € s DPH

Základné školenie + trieda 7253 € s DPH

Obnovovacie školenie
(kusová, voľne ložená preprava)172 € s DPH

Obnovovacie školenie – cisterna182 € s DPH

Obnovovacie školenie – trieda 1182 € s DPH

Obnovovacie školenie – trieda 7182 € s DPH

Rozširovacie školenie
(cisterna, trieda 1 alebo trieda 7)105 € s DPH

Bezpečnostný poradca

Základné školenie ADR498 € s DPH

Obnovovacie školenie ADR350 € s DPH

Základné školenie RID498 € s DPH

Obnovovacie školenie RID350 € s DPH

Ostatné osoby
ADR školenie ostatných osôb60 € s DPH

ADR školenie vodičov
(podlimitná preprava)60 € s DPH

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MDVRR SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

09.-12.09.2019

08.-11.10.2019

12.-15.11.2019

09.-12.12.2019

2. Žilina:

20.-23.09.2019

25.-28.10.2019

22.-25.11.2019

13.-16.12.2019

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka