Cenník školení

Zoznam a cenník školení pre vodičov, bezpečnostých poradcov a ostatné osoby

ADR vodiči

Základné školenie
(kusová, voľne ložená preprava)225 € s DPH

Základné školenie + cisterna270 € s DPH

Základné školenie + trieda 1270 € s DPH

Základné školenie + trieda 7270 € s DPH

Obnovovacie školenie
(kusová, voľne ložená preprava)187 € s DPH

Obnovovacie školenie – cisterna197 € s DPH

Obnovovacie školenie – trieda 1197 € s DPH

Obnovovacie školenie – trieda 7197 € s DPH

Rozširovacie školenie
(cisterna, trieda 1 alebo trieda 7)125 € s DPH

* Cenník platný od 01.07.2020                           

Bezpečnostný poradca

Základné školenie ADR525 € s DPH

Obnovovacie školenie ADR395 € s DPH

Základné školenie RID 480€ s DPH

Obnovovacie školenie RID380 € s DPH

* Cenník platný od 01.07.2020                       

Ostatné osoby
ADR školenie ostatných osôb60 € s DPH

ADR školenie vodičov
(podlimitná preprava)60 € s DPH

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MDVRR SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

09.-12.11.2021

07.-10.12.2021

 

2. Žilina:

22.-25.10.2021

26.-29.11.2021

17.-20.12.2021

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka