Cenník školení

Zoznam a cenník školení pre vodičov, bezpečnostých poradcov a ostatné osoby

ADR vodiči

Základné školenie
(kusová, voľne ložená preprava)248 € s DPH

Základné školenie + cisterna298 € s DPH

Základné školenie + trieda 1298 € s DPH

Základné školenie + trieda 7298 € s DPH

Obnovovacie školenie
(kusová, voľne ložená preprava)208 € s DPH

Obnovovacie školenie – cisterna218 € s DPH

Obnovovacie školenie – trieda 1218 € s DPH

Obnovovacie školenie – trieda 7218 € s DPH

Rozširovacie školenie
(cisterna, trieda 1 alebo trieda 7)138 € s DPH

* Cenník platný od 01.04.2022                           

Bezpečnostný poradca

Základné školenie ADR578 € s DPH

Obnovovacie školenie ADR438 € s DPH

Základné školenie RID 480€ s DPH

Obnovovacie školenie RID380 € s DPH

* Cenník platný od 01.04.2022                       

Ostatné osoby

ADR školenie ostatných osôb72 € s DPH

ADR školenie vodičov
(podlimitná preprava)72 € s DPH

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MDVRR SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

06.-09.12.2022

23.-26.01.2023

2. Žilina:

25.-28.11.2022

16.-19.12.2022

27.-30.01.2023

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka