RID školenie poradcov

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečného tovaru je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu v súlade s poriadkom RID.

základné školenie

Základné RID školenie bezpečnostných poradcov

9

Komu je určené: osobám, ktoré vykonávajú dohľad nad úlohami spojenými s balením, nakládkou, dopravou, vykládkou nebezpečných vecí, plnením alebo vyprázdňovaním cisterien a kontajnerov alebo tým osobám, ktoré si chcú rozšíriť svoju kvalifikáciu.

9

Rozsah: 5 dní

9

Obsah: Základné školenie bezpečnostných poradcov vyčerpávajúcim spôsobom predstaví Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID), a s tým súvisiace iné predpisy

– Štruktúra poriadku RID
– Princípy klasifikácie nebezpečného tovaru
– Používanie a skúšanie obalov
– Používanie a skúšanie cisternových vozňov a cisterien
– Postupy pri odosielaní
– Spoločná nakládka kusov, manipulácia
– Výnimky
– Osobitné podmienky pre triedu 1
– Osobitné podmienky pre triedu 7

9

Kvalifikačné predpoklady: žiadne

9

Podmienky účasti na školení: žiadne

9

Skúška: 1. uzavretý test, 2. otvorené otázky, 3. prípadová štúdia

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9

Termíny školení: podľa záujmu – dohodou

9

Cena: 480 € s DPH ( pri platbe vopred 5 € zľava)

obnovovacie školenie

Obnovovacie RID školenie bezpečnostných poradcov (účasť nie je povinná)

9

Komu je určené: šškolenie je určené osobám, ktoré majú záujem o predĺženie platnosti svojho osvedčenia. Obnovovacie školenie môžu záujemcovia absolvovať posledných 12 mesiacov platnosti ich pôvodného osvedčenia.

9

Rozsah: 1 – 5 dní (na voľbe účastníka)

9

Obsah: obsahom obnovovacieho školenia je aktualizácia poznatkov získaných na základnom školení, oboznámenie sa s legislatívnymi a technickými zmenami.

9

Kvalifikačné predpoklady: bezpečnostný poradca podľa poriadku RID

9

Podmienky účasti na školení: platné osvedčenie

9

Skúška: 1. uzavretý test, 2. otvorené otázky, 3. prípadová štúdia

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9

Termíny školení: podľa záujmu – dohodou

9

Cena: 380 € s DPH (pri platbe vopred zľava 5 €)

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

15.-18.04.2024

03.-06.06.2024

2. Žilina:

19.-22.04.2024

17.-20.05.2024

21.-24.06.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka