Chcete byť vodičom alebo poradcom podľa dohody ADR ?

Ste vodičom alebo poradcom podľa ADR a končí Vám platnosť osvedčenia? Rezervujte si termín najbližšieho školenia.

Agenda Bezpečnostného poradcu podľa ADR bez starostí

Chcete túto agendu zastrešiť poradcom, ktorý sa preprave nebezpečných vecí venuje dennodenne?

Chcete sa stať bezpečnostným poradcom podľa RID ?

Ste bezpečnostný poradca a končí Vám platnosť osvedčenia?

Vitajte na stránke

CMS Trend

Spoločnosť CMS Trend úspešne pôsobí na trhu od roku 2003 v oblasti dopravy a prepravy nebezpečných vecí. Hlavnou činnosťou spoločnosti je odborná príprava vodičov a poradcov v súlade s medzinárodnými dohodami (ADR / RID / IMDG Code / IATA), poskytovanie poradenstva pri jednotlivých prepravách a vykonávanie auditov so zameraním na nebezpečné veci.

Školenie vodičov ADR

Školenie vodičov ADR

Z dohody ADR, ktorá ustanovuje podmienky na prepravu nebezpečných vecí po cestách vyplýva, že vodiči, ktorí prepravujú tieto nebezpečné veci sú povinní absolvovať školenie.

Školenie poradcov ADR

Školenie poradcov ADR

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu podľa zákona 56/2012 Z. z o cestnej doprave, ktorý  musí byť držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Školenie ostatných osôb ADR

Školenie ostatných osôb ADR

Každá osoba zúčastnená na preprave nebezpečných vecí musí byť školená vzhľadom k jej povinnostiam a zodpovednostiam.

Školenie poradcov RID

Školenie poradcov RID

Každý podnik, ktorého činnosti zahŕňajú prepravu nebezpečného tovaru po železnici je povinná vymenovať jedného alebo viacerých bezpečnostných poradcov, ktorý je držiteľom osvedčenia o školení.

Externý poradca        

Externý poradca

Organizácia, ktorá sa podieľa na preprave nebezpečných vecí môže vymenovať aj externého bezpečnostného poradcu.

E-shop                         

E-shop

Odborná literatúra, softvér ADR, povinná výbava vo vozidlách, označenie vozidiel, obaly

výhody školenia

Prečo absolvovať školenie v CMS Trend ?

R

Bezplatný konzultačný servis

počas 5 ročnej platnosti Vášho osvedčenia nás môžete bezplatne kontaktovať s Vašimi otázkami alebo nejasnosťami, s ktorými Vám ochotne pomôžeme

R

Na výber z 2 školiacích stredísk: Bratislava a Žilina

navyše školenie ostatných osôb zúčastnených na preprave ADR vieme realizovať kdekoľvek a kedykoľvek

R

Kompletné učebné pomôcky zahrnuté v cene školenia a niečo navyše

na školenie si nemusíte nič priniesť, všetko dostanete – stačí dobrá nálada

R

Overení lektori s dlhoročnou praxou

kvalifikovaní lektori pútavou formou pripravia účastníkov na bezproblémové zvládnutie záverečnej
skúšky

R

Množstevné zľavy

pri prihlásení väčšieho počtu účastníkov na školenie, vieme poskytnúť zaujímavé zľavy

R

Aktuálne zmeny a novinky

najnovšie informácie nájdete na našej Facebook stránke

Spolupracujeme

Naši Partneri

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

02.-05.09.2024

14.-17.10.2024

12.-15.11.2024

2. Žilina:

12.-15.07.2024

23.-26.08.2024

20.-23.09.2024

25.-28.10.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka