ADR školenie vodičov

Každý vodič, ktorý prepravuje nebezpečné veci musí absolvovať školenie a úspešne zložiť záverečnú skúšku. Školenia sú rozdelené podľa druhu nebezpečnej veci (triedy) a spôsobu prepravy na základné školenie, rozširovacie a obnovovacie školenie.

základné školenie

Základné ADR školenie

9

Komu je určené: školenie je určené vodičom, ktorí chcú prepravovať nebezpečné veci inak ako v cisternách – tried 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 (kusové zásielky alebo preprava vo voľne loženom stave)

9

Rozsah: 3 dni + 4. deň skúška

9

Kvalifikačné predpoklady: žiadne

9

Podmienky účasti na školení: farebná fotografia 3,5×4,5 cm a 20 € e-kolok

9

Skúška: forma testu 50 otázok, minimálny počet správnych odpovedí 43, trvanie 90 minút

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9

Termíny školení: pozrieť kalendár

9

Cena: 276 € s DPH*

*platí od 1.4.2023

základné školenie

Základné ADR školenie rozšírené o cisterny

9
Komu je určené: školenie je určené vodičom, ktorí chcú prepravovať nebezpečné veci tried 2, 3, 4.1,
4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 v kusoch, vo voľne loženom stave a v cisternách
9

Rozsah: 3 dni + 4. deň skúška

9

Kvalifikačné predpoklady: žiadne

9

Podmienky účasti na školení: farebná fotografia 3,5×4,5 cm a 20 € e-kolok

9

Skúška: forma testu 50 otázok, minimálny počet správnych odpovedí 43, trvanie 90 minút

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9

Termíny školení: pozrieť kalendár

9

Cena: 330 € s DPH* 

*platí od 1.4.2023

základné školenie

Základné ADR školenie rozšírené o triedu 1 (výbušné látky a predmety)

9

Komu je určené: školenie je určené vodičom, ktorí chcú prepravovať nebezpečné veci inak ako v cisternách – tried 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 (kusové zásielky alebo voľne ložená preprava)

9

Rozsah: 3 dni + 4. deň skúška

9

Kvalifikačné predpoklady: žiadne

9

Podmienky účasti na školení: farebná fotografia 3,5×4,5 cm a 20 € e-kolok

9

Skúška: forma testu 50 otázok, minimálny počet správnych odpovedí 43, trvanie 90 minút

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9
Termíny školení: pozrieť kalendár
9

Cena: 330 € s DPH* 

*platí od 1.4.2023

základné školenie

Základné ADR školenie rozšírené o triedu 7 (rádioaktívny materiál)

9

Komu je určené: školenie je určené vodičom, ktorí chcú prepravovať nebezpečné veci inak ako v cisternách – tried 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 a 9 (kusové zásielky alebo voľne ložená preprava).

9

Rozsah: 3 dni + 4. deň skúška

9

Kvalifikačné predpoklady: žiadne

9

Podmienky účasti na školení: farebná fotografia 3,5×4,5 cm a 20 € e-kolok

9

Skúška: forma testu 50 otázok, minimálny počet správnych odpovedí 43, trvanie 90 minút

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9

Termíny školení: pozrieť kalendár

9

Cena: 330 € s DPH* 

* platí od 1.4.2023

rozširovacie školenie

Rozširovacie (špecializované) školenie

Rozširovacie ( špecializované ) školenie na cisterny / na triedu 1 (výbušné látky a predmety) , na triedu 7 (rádioaktívny materiál)

9

Komu je určené: rozširovacie školenie je určené všetkým vodičom, ktorí už sú držiteľmi platného osvedčenia a majú záujem o rozšírenie svojho osvedčenia o niektorú zo špecializácií. Na jednom školení si účastník môže rozšíriť svoje osvedčenie iba o jednu špecializáciu. V prípade rozširovacieho školenia sa platnosť osvedčenia nepredlžuje. Osvedčenie je platné do dátumu platnosti pôvodného osvedčenia.
Príklad: Vodič si urobil Základné školenie, skúšku mal dňa 05.10.2017 a platnosť jeho osvedčenia je 05.10.2022. V roku 2018 si urobil rozširovacie školenie na cisterny a vyhovel na skúške 10.02.2018. Platnosť jeho osvedčenia sa nepredlžuje o 5 rokov od termínu skúšky rozširovacieho školenia, platnosť zostáva naďalej 05.10.2022.

9

Rozsah: 1 deň + 2. deň skúška

9

Kvalifikačné predpoklady: vodič podľa dohody ADR + platné ADR osvedčenie v čase skúšky

9

Podmienky účasti na školení: farebná fotografia 3,5×4,5 cm,  20 € e-kolok, platné ADR osvedčenie

9

Skúška: forma testu 50 otázok, minimálny počet správnych odpovedí 43, trvanie 90 minút

9

Platnosť osvedčenia: platnosť osvedčenia sa nepredlžuje, zostáva platnosť pôvodného osvedčenia

9
Termíny školení: pozrieť kalendár
9

Cena: 156 € s DPH* 

*platí od 1.4.2023

obnovovacie školenie

Obnovovacie ADR školenie

9

Komu je určené: obnovovacie školenie je určené všetkým vodičom, ktorí si chcú predĺžiť svoje platné ADR osvedčenie na ďalšie 5 ročné obdobie. Obnovuje sa konkrétne osvedčenie, teda triedy a typ prepravy, na ktorú bolo vydané.
Príklad : Vodič ma platné osvedčenie na triedy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 v kusoch, vo voľne loženom stave a v cisternách do dátumu 05.09.2018. Na obnovovacom školení si predĺži platnosť svojho osvedčenia na tie isté triedy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7, 8 v kusoch, vo voľne loženom stave a v cisternách a jeho platnosť sa predĺži do 05.09.2023.

9

Rozsah: 2 dni + 3. deň skúška

9

Kvalifikačné predpoklady: vodič podľa dohody ADR + platné ADR osvedčenie v čase skúšky

9

Podmienky účasti na školení: farebná fotografia 3,5×4,5 cm, 20 € e-kolok, platné ADR osvedčenie

9

Skúška: forma testu 50 otázok, minimálny počet správnych odpovedí 43, trvanie 90 minút

9

Platnosť osvedčenia: 5 rokov

9
Termíny školení: pozrieť kalendár
9

Cena: 228 € s DPH* (+ 12 € za každú špecializáciu)

* platí od 1.4.2023

Máte záujem o  školenie?

Pozrite si termíny školení

Naša spoločnosť je jednou z držiteľov poverenia MD SR na výkon školenia bezpečnostných poradcov a vodičov v cestnej doprave – Dohoda ADR a školenia bezpečnostných poradcov na prepravu nebezpečného tovaru v železničnej doprave – Poriadok RID.

termíny školení

1. Bratislava:

02.-05.09.2024

14.-17.10.2024

12.-15.11.2024

2. Žilina:

12.-15.07.2024

23.-26.08.2024

20.-23.09.2024

25.-28.10.2024

kontakt

CMS Trend, s.r.o.

Staviteľská 7

831 04 Bratislava

+421 907 73 1111

info@cmstrend.sk

Facebook stránka