Bezpečne s nebezpečnými vecami 2023

15.00

Učebnica “Bezpečne s nebezpečnými vecami 2021” vydaná spoločnosťou CMS Trend s.r.o. Bratislava je určená predovšetkým pre účastníkov školení o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – vodičom, bezpečnostným poradcom ale aj ostatným osobám, ktoré s nebezpečnými vecami manipulujú, skladujú poprípade prichádzajú do styku s nimi ako špeditéri, disponenti apod.. Kniha dáva  odpoveď na otázky čo sú to nebezpečné veci, ako sa triedia, aké sú formy a spôsoby ich prepravy. Dozviete sa ako má byť označené napríklad vozidlo, aká dokumentácia je požadovaná pri preprave nebezpečných vecí, ako a čím vybaviť vozidlo ale aj aké sú na vozidla kladené konštrukčné požiadavky z hľadiska dohody ADR. Publikácia v sebe zahŕňa všetky zmeny dohody ADR platné od 1.1.2017 a okrem názornej obrázkovej časti obsahuje kniha aj kompletnú tabuľku 3.2 A dohody ADR. Táto učebnica obsahuje kompletnú tabuľku 3.2. A. Rozhodne by nemala chýbať ani v jednej špedičnej či dopravnej kancelárii a predovšetkým je nenahraditeľnou pomôckou pre vodičov na cestách.

Kategórie: