Bezpečne s nebezpečnými vecami – Výnimky z ADR

10.00

Učebnica “Bezpečne s nebezpečnými vecami – Výnimky z ADR” vydaná spoločnosťou CMS Trend s.r.o. Bratislava je určená pre účastníkov školení o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou – vodičom, prepravujúcim nebezpečné veci na základe výnimiek ADR,  ale aj ostatným osobám, ktoré manipulujú s nebezpečnými vecami akýmkoľvek spôsobom, ako napríklad : skladníci, dispečeri, vedúci dopravy, osoby, ktoré nebezpečné veci balia, plnia, nakladajú, vykladajú, apod..Táto učebnica je výbornou pomôckou aj pre bezpečnostných poradcov, ktorí realizujú školenia ostatných osôb z pohľadu ADR. Kniha obsahuje základné informácie o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou a podrobne rozoberá výnimky ADR a ich možnosti využitia v praxi. Obrázky a fotografie, ktoré sa nachádzajú v učebnici výrazne pomôžu k lepšiemu zvládnutiu problematiky ADR.

Kategórie: